Οι άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η Περιφέρεια είναι οι πέντε που αναφέρονται στο σχεδιάγραμμα. Κάτω από τις δύο ¨ομπρέλες¨ (Brain Drain και 4η Βιομηχανική Επανάσταση) θα πρέπει κάθε δράση και κάθε προγραμματισμός να λαμβάνει υπόψιν τους τομείς αυτούς, μέσω των οποίων θα οργανωθεί μια νεανική, σύγχρονη και βιώσιμη διοίκηση. Επιπρόσθετα, θα δούμε πως οι στόχοι που θέτουμε ως Τομέας Νεολαίας της Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου, αποτελούν μια εξειδίκευση των 11 Στόχων της ΕΕ για τη Νεολαία με – βάση το τοπικό κριτήριο – αλλά και του Πλαισίου Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις, κρίνονται σκόπιμες οι εξής παρατηρήσεις:

1)      Οι νέες τεχνολογίες και η εναρμόνιση της βιομηχανίας και της παραγωγής με αυτές μας φέρνουν σε μια ιστορική συγκυρία για να ανακάμψουμε στις αγορές και στην ανάπτυξη. Η τεχνολογική επανάσταση είναι ένα πεδίο ενδιαφέροντος άκρως δυσνόητο και περίπλοκο. Γι’ αυτήν έχουν συγγραφεί

προγράμματα και άρθρα οπότε μια επιστημονική ανάλυση από την πλευρά μας είναι αδύνατη τόσο ελλείψει επιστημονικής κατάρτισης αλλά και ελλείψει έκτασης της παρούσας ανάλυσης. Για μια διεξοδικότερη αναζήτηση κατάλληλος ιστότοπος είναι ο http://todiktio.eu/. Εν συντομία, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αναφέρεται σε νέες ταχύτητες διαδικτύου, σε νέες υποδομές, στη τεχνητή νοημοσύνη, στο Internet of Things αλλά και σε πιο απλούς τομείς, όπως στην ταχύτερη λειτουργία και διασύνδεση της δημόσιας διοίκησης. Οι αναλυτές υπολογίζουν πως μια περιοχή που θα καταφέρει να συμμορφωθεί στις ανάγκες αυτές θα γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη στην παραγωγή και στην επεξεργασία πρώτων υλών, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία. Και όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στο παράδειγμα της Ελλάδας που υστερεί στους παραπάνω τομείς (The new Industrial Revolution | George Metakidis | TEDxKomotini). Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:

Α) Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ώστε να μπορεί ο κάθε ένας να έχει πρόσβαση από το σπίτι του σε λογοτεχνικά βιβλία, επιστημονικές συγγραφές και κάθε λογής σύγγραμμα. Το παραπάνω εφαρμόζεται ήδη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου το ηλεκτρονικό του αναγνωστήριο απαριθμεί περί τα 3000 βιβλία!

Β) Το Ψηφιακό Μουσείο είναι μια πρόταση στα πλαίσια του παραδείγματος που δίνουν τα Tokyo National Museum, Kyoto National Museum, Nara National Museum και Kyusyu National Musem όπου έχουν ψηφιοποιήσει τα εκθέματά τους και δίνουν τη δυνατότητα μέσω μιας εφαρμογής να επισκεφτεί ο καθένας τα εκθέματα των μουσείων αυτών. Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών, όπου με τη χρήση συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR), θα μπορεί κανείς από κάποιον χώρο εκτός Ρόδου (π.χ. τη Δημοτική Βιβλιοθήκη κάποιου Δήμου της περιφέρειας) να περιηγηθεί στο μουσειακό χώρο του Νοσοκομείου των Ιπποτών στη Ρόδο.

Γ) Όπως θα μπορέσει κανείς να διαβάσει στις εκθέσεις του «Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» ή να δει στο βίντεο που επισυνάπτεται παραπάνω, υπάρχουν παγκοσμίως εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν στελεχώνονται λόγω της έλλειψης τεχνολογικών γνώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι για να αποκτήσουν 50εκ. πολίτες Η/Υ, από τότε που κυκλοφόρησε, χρειάστηκε να περάσουν 17 χρόνια, ενώ δεν χρειάστηκαν ούτε τα μισά για να αποκτήσει ¨έξυπνο κινητό¨ ο ίδιος αριθμός, από την ημέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο Smartphone. Είναι επίσης γεγονός πως ενώ όλοι τα χρησιμοποιούμε, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν πώς να αξιοποιήσουν τις προγραμματικές δυνατότητες που μας προσφέρουν τα έξυπνα κινητά ή ο υπολογιστής. Συνέπεια των παραπάνω είναι η ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων – και κυρίως αυτών που έχουν σπουδάζει τις λεγόμενες τεχνικές και θετικές επιστήμες- για να μπορέσουν τόσο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αλλά και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας.

 

Μάλιστα θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε την περιφέρεια φιλική προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν όσον αφορά τη διασύνδεση των νησιών, τις νέες τεχνολογίες, το Internet of Things κ.α. θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα και να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων στην περιοχή μας. Το κομμάτι των νεοφυών επιχειρήσεων δεν θα μας απασχολήσει παρακάτω στην ανάλυση, ωστόσο ενδέχεται να ακολουθήσει λεπτομερής ανάλυση με νέο κείμενο.

 

 

2)      Στο παρελθόν έχουν γίνει ανάλογες προτάσεις για τη δημιουργία ενός γραφείου επιχειρηματικότητας. Παράλληλά, με το άρθρο 179 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) εγκαθιδρύεται ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Αφενός οι προτάσεις αυτές δεν έχουν ευοδωθεί ποτέ, αφετέρου στην ιστοσελίδα της Π.Ν.Αι. όταν επιλέξεις να μεταβείς στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη, εμφανίζεται το γνωστό «Error 500» καθώς αυτός ο ιστότοπος δεν αντιστοιχεί πουθενά! Σημειώνεται:

Α) Σημαντική είναι η δημιουργία ενός γραφείου Επιχειρηματικότητας ή ενός γραφείου Νεολαίας που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων της περιφέρειας που ορίζονται στο α.186§ΙΙ περ. Α. Στα γραφεία αυτά θα πρέπει να υπάρχει τόσο μια πλήρης καταγραφή των στοιχείων της περιφέρειας (δημότες, επαγγελματίες κ.α.) όσο και να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε επίδοξους επαγγελματίες ή και σε ιδιώτες ή οργανώσεις που επιδιώκουν την υλοποίηση διαφόρων ¨πρωτοβουλιών¨. Πέρα από τη συμβουλευτική αρμοδιότητα, ένα γραφείο επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τους ιδιώτες με αναπτυξιακά προγράμματα της Ε.Ε.

Β) Τα Κ.Ε.Κ. θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 3879/2010. Στο άρθρο 13 του νόμου αυτού μπορεί κανείς να δει τον κανονισμό που διέπει τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν φορέα δια βίου μάθησης και τα προγράμματα που διδάσκονται αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση ιδιωτών ή εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Ο σκοπός τους αναφέρεται στις ανάγκες της νέας εποχής για προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες και τα νέα προγράμματα με τα οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Βέβαια, στα Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν ελλείψεις επαγγελματικών προγραμμάτων αλλά κυρίως ουσιωδών προγραμμάτων. Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση του προγράμματος διδασκαλίας του Κ.Ε.Κ. αλλά και των τεχνικών παράδοσης μαθημάτων και λήψης πιστοποιητικών. Όσον αφορά το τελευταίο, κι ενώ θα μιλήσουμε αμέσως παρακάτω γι’ αυτό, ο εαρινός κύκλος μαθημάτων του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς περιλαμβάνει μαθήματα σε Ρόδο, Νάξο και Σύρο αποκλείοντας από την παρακολούθηση τους κατοίκους όλων των υπολοίπων νησιών. Πολύ πιο λειτουργική θα ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου και η -με τον ίδιο τρόπο- τυχoύσα εξέταση για την λήψη πιστοποιητικών.

 

3)      Στον τομέα της εκπαίδευσης πολλά μπορούν να προταθούν. Ενδεικτικά, παρόλο που δεν αναφέρονται στο προηγούμενο διάγραμμα διάγραμμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εκπαιδευτικά συνέδρια ή πάρκα δενδροφύτευσης, ωστόσο αυτά εντάσσονται στους τομείς του συνεδριακού τουρισμού και του οικοτουρισμού αντίστοιχα. Με δεδομένο πως υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι για να αναλωθούν στον τομέα αυτόν όσον αφορά το πρόγραμμα της Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου, θα περιοριστούμε στην ανάπτυξη των παραπάνω προτάσεων:

Α) Στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης των Κ.Ε.Κ., σκόπιμη θα ήταν και η συστηματική και αποτελεσματική λειτουργία του e-Learning της Π.Ν.Αι. Ο σκοπός που υφίσταται το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης δεν φαίνεται να πραγματώνεται, επομένως η προσθήκη μαθημάτων, η διαμόρφωση της ιστοσελίδας ( πιο λειτουργικό Template) και η διευκόλυνση πρόσβασης στου πολίτες θα βοηθήσει τους τελευταίους να λάβουν χρήσιμες γνώσεις σε διάφορους τομείς από την άνεση του σπιτιού τους. Μάλιστα, η δωρεάν παροχή αυτών των γνώσεων μπορεί να ελαφρύνει και οικονομικά τους πολίτες της Περιφέρειας, εφόσον τα καινούργια μαθήματα που θα μπορούσαν να προστεθούν, ιδανικά, θα ήταν μαθήματα ξένων γλωσσών ή σχολικά μαθήματα. Είναι προφανές πως, εκτός από χρονικά συμφέρουσα, η τηλεκπαίδευση είναι και πιο διαδραστική και αποτελεσματική λόγω της εμπειρίας που προσφέρει.

B) Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα, υφίσταται η πρωτοβουλία ¨Υποτροφίες στις Περιφέρειες¨ μέσω της οποίας τα τελευταία χρόνια η Π.Ν.Αι. δίνει υποτροφία για σπουδές σε Ιδιωτικές σχολές. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός γραφείου Νεολαίας που εξετάζοντας τις προϋποθέσεις θα μπορούσε να παραχωρεί υπό μορφή επιδοτήσεων το ποσό των διδάκτρων που χρειάζεται κάποιος για να φοιτήσει σε κάποιο ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

4)      Ευτυχώς ή δυστυχώς ο τουρισμός αποτελεί το κύριο πεδίο μέριμνας και δράσης στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά αυτό δε συμβαίνει τυχαία και δικαιολογείται βάσει του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα· το 1/3 των κατοίκων της Π.Ν.Αι. απασχολείται στον τομέα του τουρισμού (για τα αριθμητικά στοιχεία που ακολουθούν παραπέμπω στις εκθέσεις 1, 2, 3 του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Το πρόβλημα που αφορά τον τουρισμό, δεν είναι ποσοτικό αλλά διπλά ποιοτικό. Αφενός, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 45-64, αφετέρου ο χρηματικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται, σε ποσοστό 80%, από 500€ μέχρι 1500€ ανά ταξίδι. Την ηλικιακή αυτή ομάδα την ελκύουν κυρίως οι κατηγορίες τουρισμού: ήλιος & θάλασσα, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Συνεπώς όσον αφορά τη νεολαία η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό γίνονται οι παραπάνω προτάσεις:

Α) Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που ακόμα βρίσκεται σε άνθιση. Παραδείγματα που εντάσσονται σε αυτή την μορφή και λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελούν το RhodesMRC (η προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών που διοργανώνεται από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο) και το Mare Nostrum (ακαδημαϊκό συνέδριο που διοργανώνεται στη Ρόδο από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Όσον αφορά το τελευταίο, αξίζει να αναφέρουμε πως με βάση τα στοιχεία του συνεδρίου, από το 2015 μέχρι το 2018 επισκέφτηκαν τη Ρόδο παραπάνω από 150 άτομα για να συμμετάσχουν ως ομιλητές. Αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη πως ένα ποιοτικό και καινοτόμο συνέδριο μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρουν πολιτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και από άλλες χώρες όπως συμβαίνει με το RhodesMRC. Η συμβολή της Περιφέρειας στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού μπορεί να έχει πολλές παραμέτρους. Οικονομικά, μετά από σχετικά αιτήματα, η Περιφέρεια μπορεί να χρηματοδοτεί τα συνέδρια αυτά έτσι ώστε αφενός να ανεβαίνει η ποιότητά τους και αφετέρου να καλύπτονται μεταφορικά έξοδα συμμετεχόντων ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα σε αυτούς τα νησιά της Περιφέρειας μας. Στον “αντίλογο” του αυξημένου κόστους που θα χρειαστεί να καταβάλει η Αρχή, έρχεται το στοιχείο της έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ βάσει του οποίου, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών, που επισκέπτονται την Π.Ν.Αι., λαμβάνουν να επισκεφτούν κάποιο νησί μέσω συστάσεων από άλλους τουρίστες που επισκέφτηκαν ήδη κάποιο νησί ενώ το Internet, οι Τουριστικοί Πράκτορες και τα ΜΜΕ ακολουθούν (και σε πολλές φορές με μεγάλη διαφορά). Παραπέρα, ενέργειες θα μπορούσαν να συντονιστούν για την οργάνωση νέων συνεδρίων στην περιφέρεια που θα οργανώνονται είτε από την ίδια την Π.Ν.Αι. είτε από άλλους οργανισμούς.

Β) Ένας ακόμα τρόπος για να καταπολεμηθεί η ανεργία από την μία και για να ανέβει το επίπεδο του εισερχόμενου τουρισμού, στοχεύοντας σε χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες, είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και η ορειβασία – αναρρίχηση. Η περιφερειακή αρχή πρέπει να φέρει σε επαφή τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης και με Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με σκοπό την δημιουργία υποδομών και την υλικοτεχνική ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων προκειμένου η Π.Ν.Αι. να αποτελέσει προορισμό που θα προσελκύει νέους τουρίστες από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες. Η μορφολογία των νησιών της περιφέρειας επιτρέπει τις θαλάσσιες δραστηριότητες (θαλάσσια αθλήματα, υποβρύχιες καταδύσεις, μικρής κλίμακας κρουαζιέρες κ.α.) και την πεζοπορία – ορειβασία (τρανό παράδειγμα η Νίσυρος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει πλήθος τουριστών για πεζοπορία στον ηφαιστειακό χώρο). Η μέριμνα για τον τομέα αυτόν κρίνεται σημαντική για τους νέους της περιοχής επειδή θα φέρει τουρίστες που αλλιώς δεν θα επισκεπτόντουσαν την Ελλάδα, ενώ στις επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες που υπάγονται στον θαλάσσιο τουρισμό και στην ορειβασία θα είναι ικανότεροι να εργαστούν νέοι για καθαρά βιολογικούς λόγους! Επίσης, πρόκληση αποτελεί το πώς οι εναλλακτικές, αυτές, μορφές τουρισμού -όπως επίσης και ο οικοτουρισμός αμέσως παρακάτω) θα επεκτείνουν χρονικά την τουριστική περίοδο και στους χειμερινούς ποστ.

Γ) Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα προοπτική για την βελτίωση του ποιοτικού και χαμηλού ηλικιακά τουρισμού. Οι βιότοποι, τα άλση αλλά ακόμα και οι παραλίες μπορούν να αποτελέσουν μέρη για δραστηριότητες όπως η ελεύθερη ή οργανωμένη κατασκήνωση, οι δεντροφυτεύσεις, ο καθαρισμός κ.α. Η εφαρμογή μιας οικολογικής ατζέντας θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών και οικολογικών οργανώσεων αλλά και θα ωφελήσει στη διαμόρφωση ενός καθαρού περιβάλλοντος.

 

5)      Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή ενός τόπου είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν αποτελεί αυτοσκοπό η ανάμειξη στην πολιτική, αλλά η κοινωνική ενεργοποίηση, η παραγωγή ιδεών και η συνδιαλλαγή ως απαραίτητο όρο για την Δημοκρατία. Παράλληλα, η συμμετοχή στα πράγματα θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για ένα νέο ώστε να επιστρέψει στην πόλη του και να συνδιαμορφώσει ένα βιώσιμο πολιτικά και οικονομικά πλάνο. Η παρότρυνση για συμμετοχή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ωστόσο περιοριζόμαστε στην αναφορά της παραπάνω προτάσης χωρίς να είναι εξαντλητική. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο βάρος της μέριμνας για τη νεολαία της Περιφέρειας πρέπει να δοθεί στα κίνητρα συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στην κοινωνική τους ενεργοποίηση:

Α) Οι νέοι μένουν συνειδητά μακριά από τους θεσμούς. Οι πληρωμένες σατιρικές εκπομπές που προπαγάνδιζαν επί χρόνια κατά του πολιτικού συστήματος, ο λαϊκισμός των πλατειών και η κρίση αξιών που βρήκε τροφή εκεί και η αβεβαιότητα για το μέλλον είχαν ως αποτέλεσμα την αποχή των νέων από τα στοιχεία που απαρτίζουν τη Δημοκρατία. Το εκλέγειν, το εκλέγεσθαι, τη συμμετοχή σε όργανα διοικήσεως. Αφήνουν τη διαχείριση του μέλλοντός τους σε χέρια άλλων. Αναγκαία είναι, λοιπόν, η αντιμετώπιση της δυστυχούς αυτής πραγματικότητας. Πρέπει να υπάρξει εξοικείωση των νέων με τους δημοκρατικούς θεσμούς ώστε να τους εμφυτευτεί ο σπόρος και η αγωνία της πολιτικής ενεργοποίησης και της παραγωγής κοινωνικού έργου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρεθεί αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό. Ένας από αυτούς, ο οποίος έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία σε άλλες πόλεις, είναι η ιδέα της δημιουργίας εκπαιδευτικών μηχανισμών που θα συστήσουν στους νέους τη διαδικασία προσέγγισης της συμμετοχής στα κοινά υπό νέο πρίσμα. Παράδειγμα οι  προσομοιώσεις δημοτικών συμβουλίων. Η ιδέα γεννάται το 2015 οπότε και μια ομάδα νέων φοιτητών αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της αδιαφορίας που χαρακτηρίζει τη γενιά μας. Είναι αλήθεια πως όσοι φοιτητές δεν τυχαίνει να σπουδάσουν σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο χάνουν ευκαιρίες γνωριμίας με θεσμούς και γενικότερα εμπειρίες. Η συμμετοχή σε συνέδρια, ο εμπλουτισμός του ¨βιογραφικού¨ και η καλλιέργεια διαφόρων ικανοτήτων είναι προτέρημα αυτής της τυχερής ¨ελίτ¨. Αυτή η ανισότητα τρέφεται ακόμα περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο παραπαίει και την οικονομική κρίση που ισοπεδώνει τα πάντα ρίχνοντας a priori την ψυχολογία μαθητών και φοιτητών. Και αυτή η κατάσταση που περιγράφεται στη μικρογραφία της νεολαίας χαρακτηρίζει εν πολλοίς και τη χώρα ολόκληρη. Η σκέψη ήταν πως για να αλλάξει η κατάσταση αυτή πρέπει να απευθυνθούν στις τοπικές κοινωνίες και να δώσουν ευκαιρίες στους νέους της κάθε κοινότητας, ώστε να γνωρίσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Καθώς μόνο με μια ενεργή νεολαία, συνειδητοποιημένη και εξοικειωμένη με την έννοια της Δημοκρατίας και της συμμετοχής μπορεί να υπάρξει ένα σίγουρο μέλλον. Επομένως, σκέφτονται τη δομή ενός παιχνιδιού που έχουν ήδη δοκιμάσει, την προσομοίωση μιας δημοκρατικής διαδικασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές του τόπου τους, θα σκεφτούν και θα συνεργαστούν για να παράξουν ένα εικονικό έργο με θετικό πρόσημο για τον τόπο τους. Το ότι είναι εικονικό κανένα πρόβλημα δεν δημιουργεί καθώς ο σκοπός θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία.

Κατά τον τρόπο αυτό έχουμε την ευκαιρία μέσω της Περιφέρειας να θεσμοθετήσουμε ένα συνέδριο- Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και να ενισχύσουμε έμπρακτα την συμμετοχή.

Β) Ένα βήμα παραπάνω αποτελεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Η φόρμουλα είναι γνωστή από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων με τα οποία είχε απασχοληθεί και ο επικεφαλής της Συμμαχίας, Μανώλης Γλυνός. Πλέον, ΔΣ Νέων υφίσταται μόνο στη Θεσσαλονίκη ενώ ο θεσμός ατόνησε λόγω της εμπλοκής των κομμάτων στα συμβούλια αυτά. Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω για τις Προσομοιώσεις, με τα Περιφερειακά (ή και Δημοτικά) Συμβούλια Νέων μπορούμε να δώσουμε παραπάνω κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν και να αναλάβουν έναν θεσμικό – συμβουλευτικό ρόλο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο κάνοντας προτάσεις για την βελτίωση και των εξωραϊσμό του Νοτίου Αιγαίου.